Return to site

 

Què són les coordenades UTM?

· topografia,arquitectura,cadastre

El sistema de coordenades UTM (Universal Transversal de Mercator), per definició, és un sistema basat en la projecció cartogràfica de Mercator, les seves unitats són els metres a nivell del mar, que és la base del sistema de referència.

Les principals característiques de la projecció UTM són:
És una projecció cilíndrica: es projecta el globus terraqüi sobre una superfície cilíndrica.
És us projecció transversa: l'eix del cilindre és coincident amb l'eix equatorial.
Manté el valor dels angles.
Els avantatges d'aquest sistema són que:
Els parel·lels i meridians es representen mitjançant lineas formant una quadrícula.
Les distàncies són fàcils de mesurar.
Es conserva la forma dels accidents geogràfics per a àrees petites.
Els rumbs i adreces són fàcils de marcar.
Els seus principals inconvenients són:
Les distàncies s'engrandeixen segons ens separem del punt de tangència esfera-cilindre en l'adreça perpendicular al cilindre.
La deformació és important en latituds elevades.
A diferents latituds, no hi ha proporció entre superfícies.
No es representen les zones polars.
Què és el Fus?
Per resoldre el problema de la deformació de la projecció, s'ha dividit la superfície terrestre en 60 fusos o zones de 6 graus de longitud, resultant 60 projeccions iguals amb el seu respectiu meridiando central. Cada fus ha d'imaginar-se com un grilló d'una taronja.

Els fusos es numeren de l'1 al 60 començant des d'en antemeridiano de Greenwich cap a l'Est. Cada fus es divideix en zones que es denominen amb una lletra majúscula, seguint l'adreça de Sud a Nord, es comença en la lletra C i finalitza en la X, no hi ha vocals ni les lletres que puguin confondre's amb un nombre (B, O i P).

Quins són les coordenades UTM?
Cada zona UTM, exprasada per un nombre de fus(1-60) i una lletra de zona (C-X) es descompon en regions rectangulars de 100 km de costat.

Els valors de les coordenades UTM (X i I) són sempre positius; els eixos cartesians X i I s'estableixen sobre el fus, sent l'eix X l'equador i l'eix I el meridià.

Un exemple de coordenas UTM és 29T 548929 4801142, que és la ubicació del Concello de la Corunya, on 29 indica la zona UTM, T la banda UTM, el primer nombre (548929) és la distància en metres a l'Est i el segon nombre (4801142) és la distància en metres al nord.

Quins altres sistemes de coordenas s'empren?
L'altre sistema de coordenades que s'empra habitualment és el sistema de coordenades geogràfiques.

Un convertidor de coordenades UTM a geogràfiques, o viceversa, és una aplicació que transforma coordenades d'un punt entre els diferents sistemes.

Com localitzar coordenades UTM?
Per buscar coordenades UTM a Espanya, buscarem dins de les zones 29T, 30T, 31T, 29S, 30S i 31S.

Les coordenas UTM en Google Earth es poden veure en la part inferior dreta, la coordenada que es mostra és la posició del cursor. Tornant a l'exemple de la ubicació del Concello de la Corunya, en Google earth apareix 29T 548929,40 m I 4801142,53 m N. Les coordenas UTM en Google Earth no mostren altitud.

Google Earth, en el seu menu d'opcions, ens permet triar entre el sistema de coordenas geogràfiques i el sistema UTM; també permet triar les unitats de mesura, bé peus i milles o metres i quilòmetres.

Les coordedenadas UTM en Google Maps no s'aprecien directament, per defecte apareixen les coordenades geogràfiques. Per buscar un punt del que coneixem les coordenas UTM en google maps, hem de convertir les coordenades UTM a coordenades geogràfiques emprant els convertidors de coordenades.

Els arxius GML per al cadastre, són arxius que aporten tant informació geomètrica com a geogràfica (incloent les coordenades) d'una parcel·la o zona. Ja et explilcamos en un altre post com obtenir la referència cadastral del teu habitatge.

Casos pràctics on necessitem les coordenades UTM?

Pots necessitar les coordenades per a projectes de parcel·lació, informes tècnics de terreny com els projectes de divisió o agregació, partions, taxacions rústiques o discrepàncies cadastrals.

Si t'ha semblat interessant no oblidis compartir-ho amb els teus contactes a les xarxes socials, potser a algun d'ells també li interessi. Gràcies.

Contacte: +34 606 026 318 - info@clicktecnic.es - http://albertverges.strikingly.com

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly