Return to site

Què és un certificat energètic?

És un certificat imprescindible per vendre o llogar un immoble.

El certificat energètic informa sobre el consum energètic i sobre les emissions de CO2 d'un immoble que s'anuncia en venda o en lloguer.

El certificat energètic obligatori des de juny de 2013
El certificat energètic és obligatori a Espanya des de l'1 de juny de 2013 per poder llogar o vendre un immoble o local.

L'obligació de mostrar el certificat energètic està regulada a Espanya pel Reial decret 235/2013. La normativa de certificació energètica procedeix d'una Directiva Europea que ja han acatat tots els estats membres.
La responsabilitat d'obtenir aquest certificat energètic és del propietari de l'habitatge, qui ha de contractar el servei d'un tècnic certificador per obtenir el seu certificat energètic.
 

Amb el certificat energètic s'obté l'etiqueta energètica.

El contingut del certificat energètic es resumeix en l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta, d'aspecte semblat a l'etiqueta energètica present en electrodomèstics, indica les qualificacions d'emissions i de consum que l'immoble ha obtingut en el seu certificat energètic, en una escala de colors que va de la A, la més eficient, a la G, la menys eficient.

El certificat energètic quan s'anuncia
La qualificació energètica indicada en el certificat energètic ha de figurar en qualsevol anunci o acte publicitari de l'immoble; sigui per la seva venta o lloguer.

El propietari ha de facilitar el seu certificat energètic a la seva agència immobiliària i incloure-ho en el seu anunci en portals immobiliaris.

El certificat energètic al moment de la signatura
En cas de venda d'un immoble el propietari ha de lliurar el certificat energètic al comprador. A més el certificat energètic ha d'incloure's en el contracte de compravenda.

En cas de lloguer s'ha de mostrar i lliurar una còpia del certificat energètic a l'inquilí. També se sol·licitarà el certificat energètic a l'hora de dipositar la fiança d'un lloguer en l'organisme oficial que correspongui.

Multes per llogar o vendre sense certificat energètic
Vendre o llogar sense disposar de certificat energètic suposa una infracció i està sancionat amb multes que oscil·len entre els 300 i els 600€

La Llei 8/2013, de 26 de juny, estableix les sancions per incompliment de la normativa de certificació energètica.
Aquestes sancions es divideixen en tres grups segons la gravetat de la infracció. Des de no esmentar la qualificació energètica obtinguda en els anuncis de l'immoble en venda o lloguer, a vendre sense haver realitzat prèviament el certificat energètic o falsejar el resultat del mateix.

  • Les infraccions lleus, es multessin amb quantitats entre 300€ a 600€.
  • La infraccions greus porten associades multes de 601€ a 1000€.
  • La infraccions molt greus comporten multes de 1001€ fins a 6000€.

Com és el certificat energètic
El certificat energètic és un informe que consta de diverses pàgines. Conté abundant informació sobre l'orientació, la situació, l'envolupant, la il·luminació i els sistemes de producció d'energia de l'immoble.

A la primera pàgina del certificat energètic contenen les dades generals de l'immoble, a més de les dades del tècnic certificador. En la part inferior s'indica la qualificació energètica global de l'immoble, en termes d'emissions de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera. S'expressa en una escala de la A a la G.
Aquesta qualificació apareixerà en l'etiqueta d'eficiència energètica, quan es registri el certificat energètic. També apareixerà en l'etiqueta energètica la qualificació de consum d'energia (Kw h/m2•any) indicada en l'Annex II d'aquest informe.
A més d'aquesta primera pàgina, l'informe disposa de quatre annexos on desglossa la informació:

  • Annex I, descriu les característiques tèrmiques de l'immoble.
  • Annex II, desglossa la qualificació energètica de l'immoble en la qualificació de les diferents demandes i consums energètics.
  • Annex III, referent a les recomanacions de millora.
  • Annex IV, el tècnic descriu les proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme durant el procés de presa de dades.

Si vols vendre la teva casa o llogar-la i, necessites tràmits com la cèdula d'habitabilitat, el certificat energètic o un preu de mercat, visita la nostra web aquí. o envieu mail demanant informació. aquí.

Si t'ha semblat interessant no oblidis compartir-ho amb els teus contactes a les xarxes socials, potser a algun d'ells també li interessi. Gràcies.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly