Return to site

Què és la cèdula urbanística?

· Urbanistica,immobiliari,TECNIC DIGITAL

Segons la Enciclopedia Jurídica la Cèdula Urbanística en un:

“document o certificat administratiu acreditatiu de les circumstàncies urbanístiques que concorrin en les finques, solars o parcel·les, compreses en el terme municipal”.

L'Ajuntament és l'òrgan competent per estendre la Cèdula a les finques del seu terme municipal, pel que ha d'haver publicat la corresponent Ordenança Municipal, encara que a causa del seu caràcter potestatiu, no existeix termini per al seu establiment en totes les corporacions locals.

Pla General d'Ordenació Urbana

Per a això l'Ajuntament ha d'establir una Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) classificant el sòl per establir el règim jurídic corresponent, definint els elements fonamentals de l'estructura general adoptada per a l'ordenació urbanística del territori, establint el programa per al seu desenvolupament i execució, i el termini mínim de la seva vigència.
 

L'objecte específic del PGOU en el sòl urbà és:

  1. Completar la seva ordenació mitjançant la regulació detallada de l'ús dels terrenys i de l'edificació.
  2. Assenyalar la reforma interior procedent.
  3. Definir aquelles parts de l'estructura general del pla corresponent a aquesta classe de terrenys.
  4. Proposar els programes i mesures concretes d'actuació per a la seva execució.

La Cèdula Urbanística és un document merament informatiu, que no vincula a l'Ajuntament, ja que no confereix al sol·licitant cap dret concret sobre la posterior concessió de la corresponent llicència, ni altera els drets i obligacions que recaiguin sobre la finca en virtut de la legislació urbanística aplicable a cada moment. No obstant això, com a document administratiu, atorga prova del seu contingut. En cas d'error per part de l'Administració es pot incórrer en responsabilitat, podent donar lloc a una indemnització per danys i perjudicis ocasionats pel funcionament anormal dels serveis municipals.
 

S'ha d'entendre i veure el PGOU sempre com un element viu, igual que la ciutat.

A Click Tecnic podràs trobar tots els tràmits tècnics relacionats: aixecament de plànols, projectes de divisió horitzontal, segregació, parcel·lacions; i molts més informes tècnics.

Autor del post:
Albert Vergés Sarola ·

Arquitecte Tècnic - Expert en Taxacions - Pèrit judicial

Contacte: +34 606026318 - info@clicktecnic.es - http://www.clicktecnic.es

 

Explica'ns les teves impressions en els comentaris del post, m'ajudaràs a millorar-lo!

Comparteix a les xarxes socials:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly