Return to site

Per a què serveix el contracte d'arres?

Una operació de compravenda d'habitatge sol anar acompanyada de tràmits i documents previs necessaris per a la seva formalització, per la qual cosa és freqüent que des de la data d'acord entre comprador i venedor fins a la signatura passi algun temps. Amb l'objectiu d'assegurar que la transacció es produeixi es pot signar un contracte “preparatori” del de compravenda. Encara que existeixen altres tipus, el més habitual és el contracte de “Arres” o “Senyal”.

El contracte d'Arres pot entendre's com un contracte privat preparatori o antecedent al de compravenda, i sol contenir les clàusules que contindrà aquest últim. Per tant, i legalment, es defineix com un contracte privat de compravenda amb pacte d'arres, doncs aquest obliga al venedor a lliurar la cosa i el comprador a pagar-la, si bé les parts poden presentar el seu desistiment atenent a les conseqüències determinades pel tipus de “Arres”.

No és obligatori signar unes “arres”, però una vegada fet les parts s'obliguen al seu compliment.

TIpus d'Arres

Generalment, i després de l'acord en el preu de l'operació, el comprador lliura al venedor una quantitat o senyal per reservar l'habitatge durant un termini determinat, aquesta quantitat ha de descomptar-se del preu total de l'operació i documentar-se en el contracte privat de compravenda amb pacte d'arres. Existeixen tres tipus d'arres:

  1. Confirmatorias: També denominades “paga i senyal”. Des del moment de la seva signatura i el lliurament de la quantitat (senyal), tant comprador com a venedor poden exigir que es compleixi el contracte encara en cas de renúncia de l'altra part.
  2. Penitencials: Regulades en l'article 1.454 del codi civil, permeten a ambdues parts a retractar-se. En aquest cas, el comprador perdrà la quantitat lliurada i el venedor haurà de retornar el doble del rebut, si és ell qui renuncia. La denominació de penitencials ha d'aparèixer expressament en el contracte.
  3. Penals: Segons l'article 1.152 del Codi Civil, se situen a mig camí entre les confirmatorias i les penitencials doncs obliguen a la part incomplidora a abonar la pena fixada, però l'altra part pot exigir el compliment o la resolució del contracte, a més de rebre el pagament de la pena.

El tipus de “contracte d'arres” més comuna és el de “arres” penitencials, ja que permet el desistiment de les parts.

 

Quan cal signar unes “arres”?
Encara que és possible formalitzar l'operació mitjançant l'atorgament de l'escriptura de compravenda directament, un contracte privat, en est caso compravenda amb pacte d'arres, permet perfeccionar l'acord de forma anticipada. Encara que generalment recomanable, les circumstàncies de cada operació marcaran la idoneïtat o no d'aquest tipus de contracte preparatori, doncs una vegada signat el seu compliment és obligatori.

Fins a aquí tot el que necessites saber sobre el contracte de “arres”. La nostra recomanació, sol·licita ajuda a un expert per valorar totes les característiques de la teva compravenda.

Si vols vendre la teva casa i, necessites tràmits com la cèdula d'habitabilitat, el certificat energètic o un preu de mercat, visita la meva paguina web aquí. o enviem mail demanant informació. aquí.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly