Return to site

Les mesures de millora del Certificat Energètic

· arquitectura,energetica,eficiencia

El desglossament de la situació actual dels edificis peritats en l'informe energètic es tradueix en una sèrie de qualificacions energètiques, de les quals en l'etiqueta que serveix de definició surten dues. La primera és el consum d'energia en kWh per m2 a l'any, la segona és l'emissió de kg de CO2 per m2, també a l'any. I l'apartat de mesures de millora serveix per proposar alternatives que redueixin el consum d'energia per mantenir en les mateixes condicions habitables l'immoble i, per tant, fer més eficient energèticament l'habitatge.

Millora del confort o estalvi energètic?
Normalment quan encarem aquesta part de la certificació energètica – que sol ser la recta final de la mateixa -, sempre em plantejo la mateixa disyuntiva. Opto per la millora del confort sense tenir tant en compte l'estalvi energètic, o per l'estalvi energètic pur, sense tenir en compte el confort? És clar que la solució ideal per a cada pis és una harmoniosa combinació d'estalvi energètic i augment del confort, encara que no sempre se'ns posarà fàcil l'arribar a aquesta solució.

Un exemple clàssic és la visita a un habitatge amb les instal·lacions mínimes per complir l'expedient, típiques de pisos antics. Per exemple, habitatge de façanes d'una sola fulla, sense aïllament en façana, finestres convencionals i una única caldera com a instal·lació que serveixi a aigua calenta sanitària. Qualsevol solució que es proposi per millorar l'eficiència energètica de la mateixa anirà acompanyada d'un considerable inversió econòmica, una inversió que en una gran part d'ocasions el propietari de l'immoble no podrà o no veurà necessari pagar, ja que el confort energètic no és una variable a curt termini. Sí veurà amb bons ulls apostar per la millora directa del confort, això és, afegint una bomba de calor d'alta eficiència energètica o ficant un circuit de radiadors que aprofiti la caldera existent.

Un altre exemple clàssic és l'habitatge que ha sortit molt ben parada dels estudis energètics, i té una qualificació bastant per sobre de la mitjana. Observem durant la visita que s'han dut a terme processos de projecte amb cert criteri, o que el mateix propietari del pis ha dut a terme reformes sense preocupar-se de les despeses.

Com es proposen mesures millora en aquest cas?
Doncs intentant traduir en partides informàtiques mesures de millora basades en la gestió energètica, és a dir, l'auditoria d'un immoble per comprovar si no està gastant massa energia amb la consegüent pèrdua econòmica. Si parlem del programa CE3X, el més utilitzat amb diferència pels certificadors, sempre es pot introduir una mesura de millora en forma d'arxiu .cex sencer o fins i tot obrir un arxiu paral·lel i anar solapan les dades en els quals es basa l'anterior millora.

Què passa amb les mesures de millora que van associades a la salut?
Doncs que és probable que no es reflecteixin prou en el certificat energètic millorat, però si per exemple hem de visitar un habitatge el celobert del qual serveix de ventilació de totes les calderes de l'edifici, es poden proposar les susdites mesures optant per una millor ventilació del pati o la substitució de les calderes per altres més eficients.

A molts clients els poso l'exemple de l'esquimal que va pel "Pol Nord" amb calçotets. No té molt sentit gastar-se molts diners en – per exemple – substituir totes les finestres del pis i que la façana estigui plagada de ponts tèrmics. Però en tots els informes i projectes arquitectònics sempre existeix algun moment en el qual cal vetllar per la salut dels inquilins de l'edifici. En resum, repetirem les tres tendències:

  • Millora pendents del confort
  • Millora pendent del consum energètic
  • Millora de les condicions de salut dels habitants de l'immoble.

A més si vols aconseguir nous clients pots registrar-te gratis i començar a treballar amb nosaltres.

 

Si t'ha semblat interessant no oblidis compartir-ho amb els teus contactes a les xarxes socials, potser a algun d'ells també li interessi. Gràcies.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly