Return to site

Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE)

· IEE,Accessibilitat,Certificat Energètic

L'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE) és la documentació legal que avala el bon o malament estat de conservació d'un edifici, així com el grau d'eficiència energètica d'aquests, i està dirigit a tots els immobles de caràcter residencial.
L'abast d'aquest informe comprèn la totalitat de l'edifici o complex immobiliari analitzat, de manera que l'eficàcia del IEE s'estendrà a tots els locals i habitatges que formin part del , amb una caducitat de 10 anys.

La normativa que regula el IEE és la que correspon a la Llei 8/2013 del 26 de juny i que va ser publicada en el BOE un dia després.

Què avalua el IEE?
Conservació de l'edifici: El tècnic habilitat inspeccionarà visualment les zones comunes de l'edifici que consideri necessàries per confirmar el bon estat de l'edifici com a cobertes, façanes, cornises, etc. Si l'estat de conservació de l'immoble és el correcte l'informe serà favorable en aquest aspecte, sinó serà desfavorable, i s'indicarà les millores que han de dur-se a terme.
Condicions bàsiques d'accessibilitat: Aquest informe també ha de contenir les condicions d'accessibilitat de les quals disposa l'edifici. Com en el cas anterior l'informe pot ser favorable o desfavorable.
Certificat energètic: Amb aquesta novetat respecte a la Inspecció Tècnica d'Edificis(ITE) el IEE també afegeix en l'informe les certificació energètica de l'edifici. Aquesta qualificació va des de la A (més favorable) fins a la G(menys favorable) i en cap cas s'imposarà l'obligació de millorar-la.

 

Qui pot realitzar el IEE?
Els tècnics capacitats per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis seran arquitectes o arquitectes tècnics. També poden ser duts a terme per les entitats d'inspecció de cada Comunitat Autònoma, sempre que disposin de dites tècniques. En el cas de les Administracions Públiques també poden ser executats pels corresponents serveis tècnics, que donada la seva formació puguin assumir la realització de l'informe. La responsabilitat davant possibles deficiències en l'informe sempre recaurà en el professional o professionals que ho van dur a terme.

Avantatge
A diferència del ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis) el IEE també inclou la valoració de l'eficiència energètica de l'edifici en qüestió, la qual cosa li converteix en una opció molt interessant per als propietaris de l'immoble, ja que d'aquesta forma no seria necessari passar el certificat energètic casa per casa quan es vagi a vendre o llogar un habitatge, sinó que el propi IEE estén aquesta valoració a tots els habitatges de l'edifici i amb una validesa de 10 anys.

Si t'ha semblat interessant no oblidis compartir-ho amb els teus contactes a les xarxes socials, potser a algun d'ells també li interessi. Gràcies.

Contacte: +34 606 026 318 - info@clicktecnic.es - http://albertverges.strikingly.com

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly